Thursday, January 14, 2010

jivan mulyvan hai par hamare karm es smrniy bnate hai.